لیگ استار از بازی های مختلفی تهیه شده است که هر هفته با دیگری متفاوت است. لیگ بر بستر قسمت های مختلف بازی شکل گرفته است و نحوه امتیازبندی مختص به خود را دارد.

لیگ استار

در قسمت سمت چپ صفحه اصلی بازی، 4 علامت وجود دارد که یکی از آنها با نماد نمودار امتیاز شما را در لیگ و در کل نشان می‌دهد. لیگ استار هر هفته برگزار می‌شود و هر لیگ بر بستر یک قسمت از بازی استوار است. مثلا یک هفته امتیاز بیشترین برد در گلدن تایم ملاک است، هفته بعد امتیاز بازی در کهکشان.

عوامل اندازه گیری لیگ استار

زمانی که در صفحه اینستاگرام استار و همینطور در نوتیف برایتان مشخص می‌کنیم که لیگ این هفته در کدام قسمت اپ است، مورد امتیازگیری آن را نیز اطلاع می‌دهیم.

دو حالت برای امتیاز گیری در لیگ وجود دارد؛ گاهی امتیازگیری بر مبنای برد است، یعنی به ازای هر بردی که در در آن قسمت داشته باشید یک امتیاز به دست می‌آورید.

در نوع دوم، امتیازگیری بر مبنای بازی است. یعنی بدون در نظر گرفتن برد یا باخت، هر بازی که انجام دهید برای شما یک امتیاز به حساب می‌آید.

جوایز لیگ استار

هر هفته به نفر اول برنده لیگ 20هزار سکه طلا، به نفر دوم 10هزار سکه طلا و به نفر سوم 5هزار سکه طلا تعلق می‌گیرد.

سوابق لیگ استار

تاکنون 4 لیگ برگزار شده است که در ادامه بستر و برندگان این لیگ ها را معرفی می‌کنیم:

 • لیگ ستارگان
 • لیگ گلدن تایم
 • لیگ ستارگان
 • لیگ کهکشان

نفرات اول لیگ ها عبارتند از:

 • Baba ardi
 • محمد
 • محمد پارسا
 • آرزو

نفرات دوم لیگ ها عبارتند از:

 • Sama
 • Mahan
 • روح الله
 • روح الله

نفرات سوم لیگ ها عبارتند از:

 • علی اصغر
 • Sina
 • Sina
 • شیوا

برای اینکه با نحوه بازی در قسمت های مختلف بازی آشنا شوید، لینک توضیحات را به همراه نام آن در ذیل آورده‌ایم تا بتوانید به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید.