بیشترین برد در دوئل

بیشترین برد در دوئل 2019-08-18T14:29:42+00:00
نام کاربری شماره همراه تعداد برد
محمدصالح 918***0937 125
farzad 990***8916 13
Nirvan 903***1978 8
majid 990***0451 6
SAMAN 919***7035 6
بهنام 936***3343 6
حسین 930***7763 5
HosseinMoheb 919***1553 5
علیرضا 913***9496 4
سیاوش 938***8094 4
امیرحسین 911***3623 4
امیر حقیقی 918***8388 4
محمدگلپا 938***9229 4
917***0324 4
misagh 917***6016 4
مختار 918***1436 4
917***2643 3
سجاد اشکان 930***8741 3
رامین 938***8575 3
a7waz 991***8244 3
sina 919***1622 3
parya 918***6807 3
سیاوش 919***7236 3
👽bad_boy👽 914***4409 3
mahdis 991***0214 3
میثم 919***0447 3
مجتبی 917***3897 3
نسین 939***1202 2
918***2161 2
Asad 936***0490 2
sahar 914***8410 2
فاطمه 912***0612 2
Nilou 910***7650 2
imandy 917***9979 2
mojtaba 935***3771 2
916***4425 2
محمدرضا 937***6274 2
محمدرضا 913***1335 2
Amir 913***0994 2
بهزاد 915***7433 2
DuMA 919***4201 2
miladima 905***5889 2
Mr P!CK 935***0654 2
919***6538 2
918***0576 2
محمدامین 916***9791 2
ناصر۹۸ 990***8773 2
baba ardi 919***6224 2
AmirHosein 990***4020 2
محمد امین 930***4639 2