ثروتمندترین کاربران استار

ثروتمندترین کاربران استار 2019-02-25T01:57:22+00:00
نام کاربری شماره همراه درآمد از استار
میلاد صادقی 901***6207 17200000
m.m666 936***6885 1710000
amiraliahi 933***3417 1322000
mamareza 935***9749 1200000
alirezasaatchi 930***9500 1170000
سهیل 914***9212 1060000
mk41 930***8579 1025000
bijan 930***9800 1000000
Mehrdad.2pac 936***1415 800000
rezas 905***9550 800000
mehrsaaa 912***2451 800000
Arash 903***9025 550000
mohammadreza 910***6569 505000
alireza86 905***9541 400000
asmaneabri 905***2872 400000
m.7272 936***5510 400000
fb15 938***5091 400000
Marilyn Manson 935***7771 400000
fa.6868 905***9610 400000
جعفر del***53012 400000