ثروتمندترین کاربران استار

ثروتمندترین کاربران استار 2019-02-25T01:57:22+00:00
نام کاربری شماره همراه درآمد از استار
میلاد صادقی 901***6207 17200000
m.m666 936***6885 1710000
amiraliahi 933***3417 1322000
mamareza 935***9749 1200000
alirezasaatchi 930***9500 1170000
سهیل 914***9212 1060000
mk41 930***8579 1025000
bijan 930***9800 1000000
Mehrdad.2pac 936***1415 800000
rezas 905***9550 800000
mehrsaaa 912***2451 800000
Arash 903***9025 550000
mohammadreza 910***6569 505000
ممرضا 935***0224 400000
Alipoor.f 902***1173 400000
mahnazk59 903***5407 400000
fateme beheshti 901***7537 400000
samiramiss 935***5249 400000
fathi 918***3906 400000
alireza86 905***9541 400000